Tjenester

Evergreen freserobot:

Motorsag og ryddesag

Knusing av all slags kratt opptil 6-7 cm diameter ved rota.

Beitepussing i all slags terreng

Hogst og rydding i utmarksområder